• Dalaneklynger.no ? 

      Askevold, Emma Olivieri; Monsen, Hans; Steineke, Jon Moxnes (Research report, 2001)
      Forstudien drøfter regionalt næringssamarbeid i lys av nyere teorier om næringsklynger og deres rolle for nyskaping og nyetablering i geografisk avgrensede produksjonsmiljøer. Studien består av to hovedelementer: • Først ...