• Evaluering av "Sats på sikkerhet for barn" 

      Sitter, Aase; Myhrvold, Anne Næss (Research report, 1996)
      Rapporten inneholder resultater fra evalueringen av prosjektet "Sats på sikkerhet for barn". Prosjektet har vært en nasjonal satsning for å redusere risiko for ulykker i hjem, skole og fritid for barn mellom O og 15 år, ...