• Herøy som integreringsarena. (10/2015) 

      Aure, Marit; Førde, Anniken; Magnussen, Tone (Report, 2015)
      Følgeforskningen har vist at prosjektet «Integrering og inkludering av tilflyttere i Herøy» har lyktes i å få mange til å bosette seg. Her har individuell rådgiving, hjelp til bosetting, språkopplæring og omdømmearbeid ...