• Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen 

      Ramvi, Ellen; Skaftun, Jorunn (Research report, 2000)
      Vi vet at foreldres rusmiddelbruk danner mønster for barnas rusmiddelvaner, men av ennå større betydning er foreldres evne til å formidle holdninger om rusmiddelvaner. Vi vet også at hjemmet er en betydelig arena for ungdoms ...