• Verdiprosjektet – Økt nærvær 

   Mydland, Trond Stalsberg (Research report, 2016)
   Fokus i «Verdiprosjektet – Økt nærvær» har vært å øke nærvær på jobben for å motvirke høyt sykefravær i kommunesektoren. Tendensen i statlig og kommunal sektor er i dag ofte orientert mot lovpålagt oppfølging av den enkelte ...
  • Verdiprosjektet – Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen 

   Mydland, Trond Stalsberg (;4/2014, Research report, 2014)
   Fokus i ”Verdiprosjektet – Økt nærvær” har vært å øke nærvær på jobben for å motvirke høyt sykefravær i kommunesektoren. Tendensen i statlig og kommunal sektor er i dag ofte orientert mot lovpålagt oppfølging av den enkelte ...