• Yrkesutdanning i Vest-Agder. Forholdet mellom lærling, lærebedrift og skole 

      Hauge, Elisabet Sørfjorddal; Guribye, Eugene; Ellingsen, Winfried (;5/2014, Research report, 2014)
      Formålet med denne rapporten er å frembringe ny innsikt som bidrar til en bedre matching mellom virksomheters behov for arbeidskraft og ungdommers utdanningsvalg gjennom bedre samarbeid mellom lærebedrifter og videregående ...