• Næringsattraktivitet i Arendal kommune 

      Rypestøl, Jan Ole; Fjelldal, Øystein M.; Blomgren, Atle (;5/2018, Research report, 2018-06)
      I denne undersøkelsen ønsker Arendal kommune å ta temperaturen på næringsklimaet i kommunen. Gjennom en spørreundersøkelse ønsker kommunen å kartlegge kommunens næringsattraktivitet, og Agderforskning har fått kartleggin ...