• MOM C-undersøkelse ved Rataren II i Frøya kommune, 2011 

      Haugen, Rune; Hestetun, Jon; Kjerstad, Arild (Research report, 2012)
      Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Rataren I og II i Frøya kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på sediment-, kjemi- ...