• Irregulære barns helserettigheter – i lys av norsk rett og FNs barnekonvensjon 

   Karlsen, Regine (Research report, 2012)
   Spørsmålet for oppgaven er irregulære barns helserettigheter i lys av norsk rett og FNs barnekonvensjon. Problemstillingen er svært aktuell, og irregulæres rettigheter er gjennom media blitt satt stor fokus på de siste ...
  • Politirelatert forskning i vid forstand 

   Kvam, Bjarne (Research report, 2015)
   Denne rapporten er en utredning av hvilke forskningsmuligheter som kan tenkes ved Universitetet i Bergen (UiB) og andre forskningsmiljøer i Bergen når det gjelder politirelaterte spørsmål i vid forstand. Denne utredningen ...
  • Tvang overfor rusmiddelavhengige 

   Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil (Research report, 2010)
   Utgangspunktet for dette evalueringsoppdraget er et ønske om å få dokumentert og belyst erfaringer med og praktiseringen av sosialtjenestelovens §§ 6-2, 6-2a og 6-3, samt § 6-1a. I denne rapporten undersøker vi hvordan de ...