• Overvåking av innsjøer og elver i Jæren vannområde 2017 

      Molversmyr, Åge; Stabell, Trond; Mjelde, Marit (Research report, 2018)
      Denne undersøkelsen omfatter 7 innsjøer: Hålandsvatnet, Mosvatnet, Limavatnet, Edlandsvatnet, Frøylandsvatnet og Harvelandsvatnet samt Grunningen, som del av en utvidet kartlegging der.