• Fiskerikyndiges erfaringer. En kartlegging (8/2015) 

      Buanes, Arild (Report, 2015)
      Rapporten bygger på intervjuer med et begrenset utvalg fiskerikyndige på seismikkfartøy, og dokumenterer hvilke erfaringer og vurderinger de fiskerikyndige gir av sin rolle om bord; av rammeverket for deres virksomhet; av ...