• Miljøundersøkelse Kollevågen 2014 

      Haave, Marte; Hatlen, Kristin; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
      Denne rapporten omhandler str¢mforhold og milj¢gifter i vannfasen utenfor tiltaksomradet ved Kollevagen i Askøy Kommune. Undersøkelsen ble utført av Uni Research Miljø, SAM-Marin på vegne av Bergen kommune, Grønn etat.