• Assessment of possible adverse consequences for biodiversity when planting vascular plants outside their natural range in Norway -(VKM) 

   Nielsen, Anders; Måren, Inger Elisabeth; Rosef, Line; Kirkendall, Lawrence Richard; Malmstrøm, Martin; Velle, Gaute; de Boer, Hugo; Eldegard, Katrine; Hindar, Kjetil; Hole, Lars Robert; Kausrud, Kyrre Linné; Järnegren, Johanna; Nilsen, Erlend Birkeland; Rueness, Eli Knispel; Thorstad, Eva Bonsak (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The aim of this report is to define guidelines that helps prevent the planting of vascular plant species with a high potential for negative effects on local biodiversity. It is assumed that the native or local populations ...
  • Tap av tamrein – et kunnskapsgrunnlag 

   Hansen, Inger; Eilertsen, Svein Morten; Sørensen, Ole Jakob; Mørk, Torill; Bråthen, Kari Anne; Johansen, Bernt; Moa, Pål Fossland; Risvoll, Camilla; Sandström, Camilla; Winje, Erlend (NIBIO Rapport, Research report, 2019)
   Tap av dyr er en utfordring og et sentralt tema i norsk tamreindrift. Dette kunnskapsgrunnlaget beskriver status for hva vi vet om tapsomfang, tapsårsaker og tapsammenhenger innen områdene tap av rein til rovvilt, sykdom, ...