• Resultatrapport for kompetanseprosjektet “Mangfold på arbeidsplassen” 

      Fyhn, Tonje; Johnsen, Tone Langjordet; Øyeflaten, Irene Larsen; Jordbru, Anika; Tveito, Toril Helene (Research report, 2019)
      Deltakelse i arbeidslivet har lenge blitt behandlet som et rettighetsspørsmål, på den måten at enkelte grupper i samfunnet er underrepresentert og undersysselsatt som følge av diskriminering basert på etnisitet eller ...