• Kompetanse i legevakt og legevaktsentral – implementering av akuttmedisinforskriften 

      Midtbø, Vivian; Leirvåg, Jens; Hunskår, Steinar; Morken, Tone (Research report; Peer reviewed, 2017-12-11)
      På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomførte Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i mars 2017 en spørreundersøkelse blant alle legevakter og legevaktsentraler i Norge. Formålet var å kartlegge kompetansen blant ...