• Registrering av fysiske inngrep i mindre vassdrag i Sogn og Fjordane sommeren 1999 

      Gabrielsen, Sven-Erik; Festø, Asle; Farstad, Merete; Morken, Brede; Staldvik, Frode; Sølsnes, Eyvin (Research report, 2000)
      Foreliggende rapport er tredje del av et større prosjekt som ble gjennomført i Sogn og Fjordane høsten 1999. Den omhandler fysiske inngrep i mindre vassdrag. De to andre delene omhandler overvåking av lakselus på sjøaure ...