• Marin Overvåking Hordaland 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar; Dahlgren, Thomas (Research report, 2019)
   Miljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland» omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. Formålet er å beskrive miljøtilstander basert på biologiske og fysisk-kjemiske parametere. Overvåkingen omfatter ...
  • Marin Overvåking Hordaland: Statusrapport 2019 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Dahlgren, Thomas; Isaksen, Trond E. (Research report, 2020)
   Miljøovervåkningsprogrammet «Marin Overvåking Hordaland» omfatter ytre- og indre fjordsystemer i Hordaland. Overvåkingen omfatter vannundersøkelse, bløtbunnundersøkelse og strandsoneundersøkelse. Formålet er å beskrive ...
  • Marin prøveinnsamling for studier av miljøpåvirkning av HAVSUL 1 

   Isaksen, Trond Einar; Dahlgren, Thomas (Research report, 2012)
   Vestavind Offshore AS fikk konsesjon for offshore vind parken Havsul 1, høsten 2009. Det er i samsvar med krav i konsesjonen utarbeidet et godkjent Miljøovervåkingsprogram (MOP). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ...
  • Marinbiologisk undersøkelse av miljøforholdene ved Svartasmoget avfallsplass i 2014 

   Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra en miljøundersøkelse fra Storavika og Stokksundet som er resipient for sigevannet fra Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS sitt deponi i Svartasmoget. Rapporten presenterer ...
  • Marinbiologisk undersøkelse i Nesaosen og Innværfjorden i Bømlo kommune 

   Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra miljøundersøkelser i henholdsvis Innværfjorden og Nesasosen.
  • Marinbiologiske undersøkelser i Kollevågen i 2006-2016. Observasjoner i 2013. 

   Hatlen, Kristin; Haave, Marte; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Rapporten inneholder resultatene av en marinbiologisk miljøundersøkelse i Kollevågområdet, et område som tidligere har fungert som avfallsdeponi for Bergen kommune, og hvor det tidligere er registrert høye forekomster av ...
  • MOM C undersøkelse ved lokaliteten Tranøya ved Vallersund, Bjugn kommune i 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Tranøya, nordøst for Vallersund i Bjugn kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ådnøy i Sandnes kommune, 2014 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Alme, Øydis; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved den planlagte nye plasseringa til oppdrettslokaliteten Ådnøy i Høgsfjorden, Sandnes kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM C-undersøkelse ved oppdrettslokalitet Slokkholmen Øst, desember 2012 

   Strøm, Vidar; Hagen, Linda; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Slokkholmen Øst, i Risværfjorden i Leka kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hafsmo i Hemnfjorden, Snillfjord kommune, september 2012 

   Haugen, Rune; Torvanger, Ragni; Kvalø, Stian Ervik; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Hafsmo i Hemnfjorden, Snillfjord kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert på vann-, ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Hallarøya i Frøya kommune, november 2013 

   Haugen, Rune; Alme, Øydis; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved Hallarøya i Frøya kommune Dette er en lokalitet som har vært i bruk i mange år, men med en liten endring i plassering. Formålet med undersøkelsen var å ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Kåholmen og Heggvika i Fillifjorden Hitra kommune, januar 2013 

   Strøm, Vidar; Hatlen, Kristin; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokalitetene Kåholmen og Heggvika i Hitra kommune, Sør-Trøndelag. Lokalitetene eies av oppdrettskonsernet Marine Harvest Norway AS. Formålet ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Oterneset i Harstad kommune, august 2013 

   Haugen, Rune; Alme, Øydis; Dahlgren, Thomas (Research report, 2014)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene ved oppdrettslokaliteten Oterneset, vest av Sandsøya i Vågsfjorden, Harstad kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i området basert ...
  • MOM-C undersøkelse fra lokalitet Storvikbukta i Kreklingbassenget, Indre Follafjorden Nærøy kommune, februar 2013. 

   Strøm, Vidar; Sandnes, Otto K; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokaliteten Storvikbukta i Kreklingbassenget i Indre Follafjord i Nærøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden ...
  • MOM-C undersøkelse ved Smineset og Ternskjæret i Follafjorden Nærøy kommune, februar 2013. 

   Strøm, Vidar; Hagen, Linda; Hadler- Jacobsen, Silje; Johansen, Per-Otto; Dahlgren, Thomas (Research report, 2013)
   Denne rapporten omhandler en undersøkelse av miljøforholdene i sjøen ved oppdrettslokalitetene Ternskjæret II og Smineset Nord i ytre Foldafjord, Nærøy kommune. Formålet med undersøkelsen var å beskrive miljøtilstanden i ...
  • Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johannessen, Per; Dahlgren, Thomas (Research report, 2015)
   In 2013 to 2014 a recipient survey was conducted to be used for an application to not have to perform secondary treatment of sewage in relation to a potential new sewage treatment facility.