• Innsats mot arbeidslivskriminalitet 

   Neby, Simon; Nesheim, Torstein; Ryssevik, Jostein; Rubecksen, Kristin; Dahle, Malin; Nordhagen, Inger (Research report, 2016)
   Denne rapporten er sluttleveransen fra prosjektet «Innsats mot arbeidslivskriminalitet – kartlegging og evaluering av hvordan det lokale samarbeidet mellom statlige etater fungerer,» som er skrevet på oppdrag for Arbeids‐ ...
  • Norskopplæring for personer i asylmottak 

   Drangsland, Kari Anne K.; Dahle, Malin; Karlsen, Marry-Anne (Research report, 2016)
   Denne rapporten undersøker norskopplæringstilbudet som gis til beboere i asylmottak. Opplæringstilbudet omfatter to ulike ordninger: opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven for personer i ...