• Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø 

      Dunshea, Glenn; Martell, Luis; Bakken, Torkild; Budaeva, Nataliya; Ekrem, Torbjørn; Tandberg, Anne Helene S.; Baussant, Thierry; de Boer, Hugo; Hestetun, Jon Thomassen; Hobæk, Anders; Kallioniemi, Eveliina; Larsen, Aud; Markussen, Stine Svalheim; Mauvisseau, Quentin; Ray, Jessica Louise; Yoccoz, Nigel; Willassen, Endre (Research report, 2021)
      Denne rapporten er bestilt av Miljødirektoratet fra NorBOL (Norwegian Barcode of Life), et nasjonalt nettverk av forskningsinstitusjoner som koordineres av NTNU Vitenskapsmuseet. Universitetsmuseet i Bergen har hatt ...