• Aldring og helse - kartleggingsstudie 

   Ringstad, Arne Jarl; Bakke, Åshild; Lie, Terje; Arvesen, Bjørn; Skaftun, Jorunn-Elise (Research report, 2002)
   Rapporten beskriver resultatene fra prosjektet ”Aldring og helse - kartleggingsstudie”. Formålet med prosjektet er tredelt: 1) Gi en beskrivelse av alderssammensetning, arbeidsevne og helse blant dagens offshorearbeidere. ...
  • Aldring og helse på sokkelen 

   Bakke, Åshild (Report, 2005)
   Prosjektet ”Aldring og helse på sokkelen” har pågått siden 2001 og RF-Rogalandsforskning har fulgt prosjektet i hele perioden (2001–2004). Det har vært gjennomført en kartleggingsstudie (Ringstad, Bakke, Lie & Tharaldsen, ...
  • Company efforts to improve occupational health? The case of the Norwegian electric energy sector in a restructuring period 

   Mikkelsen, Aslaug; Landsbergis, Paul; Bakke, Åshild; Gundersen, Marianne; Jøsendal, Kari (Research report, 2002)
   During the 1990’s the individual employees have experienced changes in job content and increased demands on flexibility and learning. In the same period the psychosocial work problems and sick leave have increased. The aim ...
  • Levekår og pensjon i norsk politi 

   Mikkelsen, Aslaug; Clausen, Tommy Høyvarde; Olsen, Espen; Bakke, Åshild; Allred, Kirsten (Research report, 2003)
   Samfunnsøkonomiske og politiske forhold har ført til at spørsmålet om en mer fleksibel pensjonering er aktualisert (NOU 1998:19) og kommet høyt på den politiske dagsorden gjennom den foreløpige rapport fra pensjonskommisjonen ...
  • Utmattingssyndrom - forprosjekt 

   Bakke, Åshild; Holte, Kari Anne; Melberg, Kjersti; Nesvåg, Sverre (Research report, 2006)
   På oppdrag fra Radiance AS har IRIS gjennomført et forprosjekt om fenomenet utbrenthet eller utmattingssyndrom. Arbeidet har bygget på tilgjengelig statistikk om utbredelsen av utmattingssyndrom i Norge og andre land, og ...