• Konsekvenser av regulære utslipp til sjø – RKU Norskehavet 

      Skadsheim, A.; Kjeilen, G.; Melbye, A.; Rye, H.; Aas, E. (Research report, 2002)
      Rapporten gir en vurdering av mulige miljøeffekter fra regulære utslipp på regionalt nivå i Norskehavet basert på oppdaterte planer for drift og utbygging av oljevirksomheten. Nye forskningsresultater oppsummeres og ...