Now showing items 21-40 of 46

  • Moving forward in microplastic research: A Norwegian perspective 

   Lusher, Amy; Hurley, Rachel; Arp, Hans Peter H; Booth, Andy; Bråte, Inger Lise Nerland; Gabrielsen, Geir W.; Gomiero, Alessio; Gomes, Tania; Grøsvik, Bjørn Einar; Green, Norman; Haave, Marte; Hallanger, Ingeborg G.; Halsband, Claudia; Herzke, Dorte; Joner, Erik J; Kögel, Tanja; Rakkestad, Kirsten; Ranneklev, Sissel Brit; Wagner, Martin; Olsen, Marianne (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Given the increasing attention on the occurrence of microplastics in the environment, and the potential envi-ronmental threats they pose, there is a need for researchers to move quickly from basic understanding to applied ...
  • Oppfølgende undersøkelse av marinbiologiske forhold ved Statoil Petroleum Mongstad i 2013 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en oppfølgende marinbiologisk undersøkelse i sjøområdet omkring produksjonsanlegget på Mongstad (oljeterminal, raffineri og gassbehandlingsanlegg) i 2013. Anlegget drives av Statoil ...
  • Oppfølgende undersøkelse av marinbiologiske forhold ved Statoil Petroleum Mongstad i 2013 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en oppfølgende marinbiologisk undersøkelse i sjøområdet omkring produksjonsanlegget på Mongstad (oljeterminal, raffineri og gassbehandlingsanlegg) i 2013. Anlegget drives av Statoil ...
  • Oppfølgende undersøkelser av perfluorerte forbindelser (PFC) ved Kollsnes prosessanlegg i 2012 

   Haave, Marte (Research report, 2013)
   Denne rapporten inneholder resultatene fra undersøkelsen ved Kollsnes prosessanlegg i 2012. Undersøkelsen ble utført av UniMiljø, SAM-Marin på vegne av Statoil Petroleum AS, og omfatter undersøkelser av PFC forbindelser i ...
  • Oppsummering av kjemiske målinger i vann ved Bergen Lufthavn Flesland 2016 

   Haave, Marte (Research report, 2017)
   Rapporten tar for seg Avinors egne måleserier av kjemiske parametere i elver og vann ved Bergen Lufthavn Flesland i 2016. Dette arbeidet bygger videre på oversikt over kjemiske målinger fra 2010-2016, presentert i SAM ...
  • Overvåking av marinbiologiske forhold ved Statoils produksjonsanlegg på Mongstad i 2012 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto; Alvestad, Tom (Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra marinbiologiske og kjemiske undersøkelser gjort i sjøområdet omkring produksjonsanlegget på Mongstad (oljeterminal, raffineri og gassbehandlingsanlegg) i 2012. Anlegget drives ...
  • Perfluorerte forbindelser ved Bergen lufthavn Flesland 2019 

   Haave, Marte; Velle, Gaute (Research report, 2019)
   På oppdrag fra Avinor har NORCE Norwegian Research Centre, avdeling Miljø undersøkt perfluoralkylforbindelser og fluortelomersulfonater (PFAS) i utvalgte organismer ved Bergen lufthavn Flesland, som et ledd i miljøovervåkningen ...
  • Plast i elver på Vestlandet 

   Velle, Gaute; Barlaup, Bjørn Torgeir; Espedal, Espen Olsen; Haave, Marte; Landro, Yngve; Normann, Eirik; Postler, Christoph; Skoglund, Helge; Stranzl, Sebastian; Stöger, Elisabeth; Wiers, Tore (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
   Denne publikasjonen viser resultatene fra kartlegging av makroplast (her, fragmenter over ca. 2 cm) i 43 elver på Vestlandet høsten 2019. Kartleggingen ble utført kvantitativt eller semi -kvantitativt av en eller flere ...
  • Preliminær undersøkelse av mikroplast i sandfang 

   Haave, Marte (Research report, 2017)
   Plast produseres i stadig økende volumer på verdensbasis, og plastforurensning er nå påvist over hele kloden og i alle habitat man har undersøkt. Det er estimert at 80% av plasten som renner ut i havet stammer fra ...
  • Quantification of microplastic in fillet and organs of farmed and wild salmonids- a comparison of methods for detection and quantification 

   Gomiero, Alessio; Haave, Marte; Bjorøy, Ørjan; Herzke, Dorte; Kögel, Tanja; Nikiforov, Vladimir; Øysæd, Kjell Birger (Research report, 2020)
   Microplastic (MP) is of growing concern to environmental and human health. This study investigated three analytical approaches to measure MP in tissues of salmonids. The study aimed to 1) determine and demonstrate the ...
  • Rapid landscape changes in plastic bays along the Norwegian coastline 

   Bastesen, Eivind; Haave, Marte; Andersen, Gidske Leknæs; Velle, Gaute; Bødtker, Gunhild; Krafft, Charlotte Gannefors (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   The Norwegian Coastal Current transports natural debris and plastic waste along the Norwegian coastline. Deposition occurs in so-called wreck-bays and includes floating debris, such as seaweed, driftwood and volcanic pumice, ...
  • Recipient survey in relation to exception from secondary treatment of sewage emissions in Lindås municipality, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Isaksen, Trond Einar; Vassdal, Tone; Johannessen, Per; Dahlgren, Thomas (Research report, 2015)
   In 2013 to 2014 a recipient survey was conducted to be used for an application to not have to perform secondary treatment of sewage in relation to a potential new sewage treatment facility.
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015 

   Kvalø, Stian E.; Haave, Marte; Torvanger, Ragni; Alme, Øydis; Johannessen, Per (Research report, 2014)
   Resipientundersøkelsene av fjordsystemene rundt Bergen i 2013 er den tredje overvåkingsundersøkelsen i perioden 2011-2015. I årets undersøkelse ble det tatt prøver i: Arnavågen og Sørfjorden til Knarvik (Område 1); Dolviken, ...
  • Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015. Årsrapport 2014 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Hadler- Jacobsen, Silje; Lode, Torben; Johannessen, Per; Alme, Øydis (Research report, 2015)
   Denne rapporten presenterer resultatene i det påbegynte miljøovervåkningsprogrammet “Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen” i perioden 2011–2015, og inneholder resultatene fra prøvetakingen i 2014 sammen med ...
  • Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012 

   Hadler- Jacobsen, Silje; Vassdal, Tone; Alvestad, Tom; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Undersøkelsen tar for seg de marine miljøforholdene i sjøen utenfor Festingdalen avfallsdeponi i Sogndal kommune og omfatter undersøkelser av hydrografi, strømmåling, kornfordeling, strandsone, bunnfauna og miljøgifter i ...
  • Resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundærrensing for Lindås Kommune, 2013 

   Kvalø, Stian E.; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Vassdal, Tone; Isaksen, Trond Einar; Johannessen, Per (Research report, 2015)
   Det ble i 2013 utført en resipientundersøkelse i forbindelse med unntak om sekundær-rensing for Lindås kommune i deler av Område 1 og Område 9 av «Resipientovervåkingen av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015» (Kvalø et ...
  • Resipientundersøkelse ved Årabrot, 2015 

   Bye-Ingebrigtsen, Einar; Hadler- Jacobsen, Silje; Hatlen, Kristin; Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2015)
   Uni Research Miljø, har på oppdrag av Haugesund Kommune utført en resipientundersøkelse utenfor Årabrot, nord for Haugesund sentrum. Her finnes et nedlagt deponi, samt et renseanlegg for avløpsvann fra Haugesund og ...
  • Resipientundersøkelse ved Kårstø Gjestehus 2012 

   Haave, Marte; Johansen, Per-Otto (Research report, 2013)
   Årets undersøkelse av resipienten ved Gjestehuset på Kårstø fant jevnt over lave konsentrasjoner av miljøgifter. Stasjon KÅR A lokalisert rett nedenfor anlegget ved avrenningspunktet, er den stasjonen hvor man fant de ...
  • Risikovurdering av miljøgifter i sedimenter i Lønningsbekken 

   Velle, Gaute; Pulg, Ulrich; Haave, Marte (Research report, 2013)
   Det skal utføres terrenginngrep i Lønningsbekken nedstrøms Fleslandsveien. I denne forbindelse har LFI Uni Miljø utført undersøkelser av potensielle miljøgifter i sedimentene i Lønningsbekken. Vi har analysert sedimentenes ...
  • Sluttrapportering Registreringsarbeid under prosjektet «Ryddeaksjon Jærkysten» 2018–2020 

   Haave, Marte; Bastesen, Eivind (Research report, 2021)
   Undersøkelsen har benyttet innsamling og registrering av avfall ved tre skoler på tre definerte lokaliteter i 2018–2020, samt data fra ryddelogg med mengder strandavfall mottatt av Jæren friluftsråd i perioden 2015–2020. ...