Select a community to browse its collections.

NORCE Energi og teknologi [172]
NORCE Helse og samfunn [460]
NORCE Klima og miljø [647]
 • Gården som arena for tilpasset opplæring: Erfaringer med gård–skole-tilbud i et inkluderingsperspektiv 

  Kjenes Arnesen, Siv Merete; Jensen, Andreas Reier; Patil, Grete Grindal; Berget, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Tilpasset opplæring på gårdsbruk én eller flere dager i uken er et tilbud til enkelte elever på ungdomstrinnet som har vansker med å nyttiggjøre seg ordinær opplæring i klassen. I lys av teori om inkludering har vi undersøkt ...
 • Physical processes driving intensification of future precipitation in the mid- to high latitudes 

  Poujol, Basile; Mooney, Priscilla A.; Sobolowski, Stefan Pieter (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Precipitation is changing as the climate warms, and downpours can become more intense due to the increased water holding capacity of the atmosphere. However, the exact nature of the precipitation response and its characteristics ...
 • Registrering av PIT-merket laks i Eidfjordvassdraget i 2021. 

  Skår, Bjørnar; Skoglund, Helge; Barlaup, Bjørn Torgeir; Helle, Turid Myklebust; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2022)
  Merking av villsmolt har vært utført for å få mer kunnskap om utvandring, utvandringstidspunkt og sjøoverlevelse. Et betydelig antall smolt er merket med PIT-merker og det er lagt ut PIT-antenner i vassdraget for å registrere ...
 • Registrering av tilbakevandret PIT-merket laks i Eidfjordvassdraget i 2020. 

  Skår, Bjørnar; Barlaup, Bjørn Torgeir; Helle, Turid Myklebust; Stöger, Elisabeth (LFI - Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske, Research report, 2020)
  Prosjektet med å styrke bestanden av laks i Eidfjordvassdraget har nå pågått over seks år (2015-2020), med fire år med smoltslep (2015-2018) og utsettinger i vassdraget i 2016-2020. Forsøkene har hatt som mål å gi informasjon ...
 • Stratification constrains future heat and carbon uptake in the Southern Ocean between 30°S and 55°S 

  Bourgeois, Timothée; Goris, Nadine; Schwinger, Jörg; Tjiputra, Jerry (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  The Southern Ocean between 30°S and 55°S is a major sink of excess heat and anthropogenic carbon, but model projections of these sinks remain highly uncertain. Reducing such uncertainties is required to effectively guide ...

View more